Salı 28 Mart 2023

Zihinsel Engellilik

SINIFTA NÖBET GEÇİREN BİR ÖĞRENCİ OLDUĞUNDA ÖĞRETMEN NE YAPMALI? • SAKİN OLUN, yardım için bile olsa çocuğun yanından uzaklaşmayın • Kasılmaları durdurmaya çalışmayın • Düz bir yere yatırın. Başının altına yastık koyup YAN YATIRIN. Rahat nefes alın

 

SINIFTA NÖBET GEÇİREN BİR ÖĞRENCİ OLDUĞUNDA ÖĞRETMEN NE YAPMALI?
• SAKİN OLUN, yardım için bile olsa çocuğun yanından uzaklaşmayın
• Kasılmaları durdurmaya çalışmayın
• Düz bir yere yatırın. Başının altına yastık koyup YAN YATIRIN. Rahat nefes alır, dil geriye kaçmaz
• Giysilerini gevşetin. Gözlüğünü çıkarın, varsa kravatını gevşetin.
• Nöbet sırasında ilaç vermeyin.
• Nöbetten sonra huzursuz ve yorgun olabileceğini hatta derin uyuyabileceğini unutmayın
• Nöbet 10 dakikadan kısa, solunumu rahat ve morarması yoksa nöbet bittikten sonra doktora götürün.
• Nöbet 10 dakikadan uzunsa, morarıyorsa, vücudunda çarğmaya bağlı yaralanma varsa hemen hastaneye götürün.
• Çarpmalardan koruyun.
• Bilinç açılıncaya kadar bekleyin. Açılınca çocukla konuşarak rahatlatın, sonra ailesine ve doktoruna haber verin.
• Nöbet anında çevresindeki arkadaşlarından yardım isteyin. Diğer çocukların normal aktivitesine devam etmesini sağlayın.
• Nöbet aralarında çocuğa ayrıcalıklı davranmayın. Sınıftaki diğer çocukları da epilepsi konusunda bilgilendirin.
NÖBET ANINDA NELER YAPILMAMALI?

• Ağzını açmaya çalışmayın
• Ağzına bir şey vermeyin, su içirmeye çalışmayın
• Üstüne su serpmeyin, banyo yaptırmayın
• Bir şey koklatmayın
• Elini kolunu hareket ettirmeyin
• Tokat atmayın

Kaynakça: Prof. Dr. Ayten Yakut , Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Ders Notları

 

HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ

Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Nedir?
Zihinsel öğrenme yetersizliği; bireyin zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde anlamlı sınırlılıklar ve yetersizlikler görülmesi durumudur.

Zihinsel öğrenme yetersizliğinde;
Ortalamanın önemli derecede altında entelektüel işlevsellik; bireysel olarak uygulanan IQ testinde yaklaşık 70 ya da altında bir IQ’nun (Bebekler için, ortalamanın önemli derecede altında entelektüel işlevselliğin olduğuna ilişkin bir klinik yargı) saptanmış olması gerekir.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bireyler ve Eğitimleri

Yılmaz (2009) yapmış olduğu çalışmasında DEHB olan çocuklarla ilgili bilgileri derlemiştir. DEHB, 7 yaşından önce başlayan, en az 6 ay süreyle görülen, akademik ve sosyal işlevlerde bozulmaya yol açan, gelişime uygun olmayan yetersiz dikkat süresi,yaşa uygun olmayan aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ya da her ikisiyle tanımlanan birbozukluktur. Okul, ev ve iş gibi iki ve ya da daha fazla ortamda belirtilerin görülmesigerekir (Kaplan ve Sadock, 2004). Bu bozukluk çocuğun okul, ev ve sosyal hayatınıolumsuz yönde etkiler (O’Regan, 2005).

Özel Öğrenme Güçlüğü

Amerikan Psikiyatri Birliğinin (APA 2001) tanımına göre özel öğrenme güçlüğü zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu alt gruplarını içerir. APA tarafından geliştirilmiş sınıflandırma sistemi olan DSM-IV’de (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) “öğrenme bozuklukları” terimi kullanılmış, bu sorunun çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları kapsamında ele alınması gerektiği belirtilmiş ve sağaltımın bir parçası olarak özel eğitim verilmesi gereği vurgulanmıştır.

NEDİR


Fenilketonüri kalıtsal ( aileden gelme ) metabolik bir hastalıktır. Fenilketonürili çocuğun anne ve babasında fenilalanin hidroksilaz enzimi yapımından sorumlu biri normal diğeri bozuk iki gen vardır. Anne ve babasından bozuk genleri alan bir çocuk fenilketonüri hastalığı ile doğmaktadır. Anne ve babasından bir bozuk gen alan çocuk ise anne ve babası gibi hastalığı taşır, ancak hastalık belirtisi göstermez. Çocuğun hasta olması için hem anne hem de babanın taşıyıcı olması gerekir.