Makaleler

Görsel sanatlar eğitimi; hayatın bir parçasıdır ve hayatın her anında karşımıza çıkmaktadır. Bu düşünceden hareketle; görsel sanatlar eğitimi, görsel sanatlar eğitimi

 

 

 

Ülkemizde zihinsel engellilik ile ilgili son yıllarda artan iyi niyetli destek ve çözüm çabaları vardır.

 

DİE tarafından gerçekleştirilen Türkiye Özürlüler Çalışması verilerine göre Türkiye genelinde 331,243 zihinsel engelli kişi olup, bunların 214,205’i eğitim çağı olan 29 yaş ve altında (% 65), 59,679 kişi ise eğitim ve yakın bakım çağı olan 9 yaş altındadır4.

 

Gelecek yüzyılda çeşitli nedenlerle nüfus içindeki oranı artacağı bilinen özürlülük hali, cemiyet hayatında toplumdan dışlanma, utanma ve önyargının en yaygın nedenlerinden birisidir.

 

Son aylarda ülkemizin Avrupa Birliği (AB)’ne giriş yolunda kat ettiği mesafe, bir çok AB fonunun da insanımızın hizmetine sunulabilme ümidini vermektedir.

 

İletişim; kişilerarasında yer alan düşünce ve duygu alışverişini dile getiren bir terimdir. İletişim, her şeyden önce bir duygu ve düşünce alışverişi olduğu için kişiler, çevresindekilerle kurmuş olduğu ilişkilerde dikkatli ve duyarlı olmalıdır. Dikkatli ve duyarlı bir

İŞİTSEL SÖZEL YAKLAŞIM (AUDITORY VERBAL THERAPY- AVT) II. Dünya Savaşı sonrasında transistörlü radyoların gelştirilmesinin ardından ileri derecede işitme kayıplı kişilerin işitmelerini iyileştirmek amacıyla işitme cihazları kullanılmaya başlanmıştır. İşitm engelli bir

1711804
Toplam
1711804

IP Adresiniz: 3.236.212.116
24-09-2021 06:10